Co to jest pozwolenie na budowę/rozbiórkę i kto je wydaje?

Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, która pozwala na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub rozbiórki oraz wykonywanie robót budowlanych. Wydawana jest przez Prezydenta Miasta (tereny miejskie) lub Starostę (tereny poza miejskie).