Czy decyzję o pozwoleniu na budowę można przenieść na innego inwestora?

Tak, jest możliwość przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na innego Inwestora za zgodą strony, której decyzja została wydana, pod warunkiem, że nabywca:

  • zaakceptuje wszystkie warunki zawarte w przenoszonej decyzji,
  • przedłoży oświadczenie o nabytych prawach do nieruchomości.

Sytuacja taka często ma miejsce w przypadku zakupu/sprzedaży domu w trakcie budowy.