Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać decyzję o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę?

1.    Wniosek o pozwolenie na budowę, który składa się w Urzędzie miasta lub Starostwie, na gotowym formularzu (formularze do pobrania na miejscu lub do pobrania ze strony internetowej danego Starostwa lub Urzędu miasta).

Najistotniejszym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę jest projekt budowlany, który uwzględnia wszystkie w/w formalności.
Załącza się go w czterech egzemplarzach – jeden egzemplarz pozostaje w Urzędzie, drugi trafia do organu Nadzoru Budowlanego, pozostałe dwa egzemplarze projektu wracają do Inwestora, z czego jeden należy udostępnić Kierownikowi Budowy.

W Projekcie budowlanym zawarte są wszystkie rozwiązania techniczno-materiałowe projektowanej Inwestycji, spełniające indywidualne wymagania Inwestora oraz pozostające w zgodzie z przepisami formalno-prawnymi.
Projekt budowlany zawiera:

  • projekt zagospodarowania działki/terenu;
  • projekt architektoniczno – budowlany obiektu wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi;
  • projekt przyłączy zewnętrznych mediów;
  • niezbędne uzgodnienia (ZUDP, sanepid, bhp,  p.poż., konserwator zabytków, itp.);
  • projekt zjazdu na działkę, w przypadku, gdy działka takowego nie posiada;

2.    Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na gotowym formularzu (formularze do pobrania na miejscu lub do pobrania ze strony internetowej danego Starostwa lub Urzędu miasta).